Điều Khoản và điều kiện

1. Giới thiệu

Điều Khoản và Điều Kiện này được áp dụng cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ của 55win. Bằng cách truy cập và sử dụng dịch vụ của 55win, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong đây, vui lòng không sử dụng dịch vụ của 55win.

2. Chấp nhận điều khoản và điều kiện

Khi bạn tạo tài khoản tại 55win, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Bạn có thể xem lại các điều khoản này bất kỳ lúc nào trên trang web của 55win.

3. Thay đổi điều khoản và điều kiện

55win có thể thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web của 55win. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các điều khoản này thường xuyên để biết các thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của 55win sau khi các thay đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các thay đổi đó.

4. Tuổi hợp pháp

Để sử dụng dịch vụ của 55win, bạn phải từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng dịch vụ của 55win.

5. Tài khoản

Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi tạo tài khoản tại 55win. Bạn phải giữ bí mật thông tin tài khoản của mình và không được chia sẻ thông tin đó cho bất kỳ ai khác.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web của 55win, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, mã, phần mềm,… đều thuộc sở hữu của 55win hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn sẽ không được phép sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web của 55win cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân.

7. Trách nhiệm của người chơi

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hành vi của mình khi sử dụng dịch vụ của 55win. Bạn không được sử dụng dịch vụ của 55win cho bất kỳ mục đích nào vi phạm pháp luật hoặc các quy định của 55win.

8. Trách nhiệm của 55win

55win nỗ lực cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người chơi. Tuy nhiên, 55win không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, do mất mát lợi nhuận, do mất dữ liệu,… phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của 55win.

9. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của 55win sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa hai bên. Nếu không thể giải quyết thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền.

10. Điều khoản chung

Điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong đây bị vô hiệu, các điều khoản còn lại vẫn có hiệu lực.

Kết luận

55win mong muốn mang đến cho người chơi những trải nghiệm giải trí tuyệt vời và an toàn. Chúng tôi hy vọng rằng các điều khoản này sẽ giúp người chơi hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi sử dụng dịch vụ của 55win.